iluminista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ścią, aby uwodzić swoje penitentki. Wielka ilość procesów o solicytację — jest to termin, jakim posługuje się inkwizycja na oznaczenie tego rodzaju przestępstwa — świadczy o względnej częstości podobnych wykroczeń. Zamknięte w klasztornych murach mniszki, zagrożone mistyczną ułudą, przed którą tak żarliwie ostrzegała je św. Teresa, łatwo mogły stać się łupem swoich przewodników duchowych — „iluministów”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Defourneaux, Marcelin 1968. Życie codzienne w Hiszpanii w wieku złotym, przeł. E. Bąkowska, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.