ilustracyjno-graficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) informacyjnego. Nakład 2 500 egz. wskazuje, iż w zamierzeniu wydawców była to akcja związana raczej z podsumowaniem 10-letniej działalności. Wydany następnie w 1966 r. oryginalny folder w nakładzie 10 tys. egz. jest już wydawnictwem przeznaczonym do szerszego rozpowszechniania wśród publiczności czytelniczej Krakowa7). Wprowadza on popularnę za granicą formę zapożyczoną z typowych folderów turystycznych, kładąc główny nacisk na stronę ilustracyjno-graficzną i bardzo zwięzłą, ale dobrze eksponowaną, „czytelną” informację użytkową. Ten ambitny w zamierzeniach pomysł wymaga jednak współpracy z doświadczonym grafikiem, koniecznie kredowego papieru i naturalnie jest stosunkowo droższy od typowego druku tekstowego. Realizację krakowską należy uznać za jedną z bardziej udanych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.