ilustracyjno-obrazkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wiele literackich, scenicznych, filmowych oraz ilustracyjno-obrazkowych (komiks) parafraz i przeróbek Trylogii poszło łatwiejszą drogą „w dół", destabilizując i obniżając gatunek (potencjał impresji gatunkowych) dzieła, eksponując efekty i odczytania powierzchowne, dając pierwszeństwo przeżyciom odpowiadającym mało krytycznej lekturze inicjacyjnej. Sprzyjały one utrwaleniu przekonania, że Trylogia działa „na wrażenie” właściwe głównie kulturze masowej, popularnej, niewysokiego lotu, z wyłączeniem bardziej wysmakowanej i elitarnej, czemu mogłyby zaprzeczyć np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mazan, Bogdan 1993. „Impresjonizm” Trylogii Henryka Sienkiewicza. Analiza, interpretacja, próba syntezy, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.