iluzjonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ta nowa forma sceniczna Dziadów jest calkowitem przeciwstawieniem inscenizacji Wyspiańskiego. Dla twórcy Wesela, który mimo całej rewolucyjności poczynań i bliskiego pokrewieństwa z Mickiewiczem, nie mógł wyjść poza ramy sceny mieszczańskiej, Dziady były widowiskiem fantastycznem, odtwarzanem sposobami teatru iluzjonistycznego. Dla Schillera, po ewolucji zainicjowanej przez Craig’a, stały się misterjum religijnem, oratorjum scenicznem, ujętem w kształty teatru wizyjnego (por. moje studjum : Dziady w inscenizacji Schillera — Słowo Polskie, nr. nr. 81, 82,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo