iluzjonizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) PRZESTRZEŃ % Jakość rzeczywistości wymyślonych i przedstawionych w tkaninach znajduje podbudowę w swoistym pojmowaniu przestrzeni, która zrywa z iluzjonizmem, rezygnuje zatem z trzeciego wymiaru i zgodnie z istotą tkaniny poprzestaje na dwóch wymiarach płaskiej powierzchni kilimu. Poszczególne formy grupują się więc nie jedne za drugimi, lecz obok siebie i nad sobą, wobec czego realizuje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Twórczość - Twórczość (Kraków / War­­­­­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.