iluzorycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) a oprócz tego czyniło to ukazanie się w druku wierszy Puszkina choćby iluzorycznie możliwym, ale główna rzecz tkwiła w czym innym. Jego ukochanie wolności szło dalej. Lecz nie poddawał się przytłaczającym go myślom i przez usta bohatera — o ideale wolności i o narodzie, który jej pragnął — mówił z najgłębszym przekonaniem:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowikow, Iwan 1951. Puszkin na wygnaniu, przeł. G. Timofiejew, J. N. Miller, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.