iluzyjno-nastrojowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Malarstwo. Wiclorakość modernizmu najsilniej się uwidoczniła w malarstwie. W 1890 pojawił się przeszczepiony z Paryża przez J. Pankiewicza i W. Podkowińskiego dojrzały —> impresjonizm wraz z dywizjonizmem, a wkrótce iluzyjno-nastrojowy symbolizm Podkowińskiego, Pankiewicza i L. Wyczółkowskiego. Do najbardziej typowych zjawisk Młodej Polski należało malarstwo J. Malczewskiego, obejmujące liczne portrety,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.