imaginacyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „twór” należy rozumieć dosłownie. Albowiem byt możliwy nie jest niczym samoistnym; jako to, czego nie ma, jako brak siebie samego pojawia się wobec świadomości osobniczej tylko dzięki odpowiednim aktom tej świadomości, tak iż gdy tych nie staje, natychmiast rozprasza się i przepada, jakby się zapodziewając gdzieś; byt możliwy zawdzięcza również tym aktom całe swe uposażenie, przy czym (gdy pytamy o możliwość domniemanej modyfikacji jestestwa) jego część apodyktycznie niezmienna zostaje imaginacyjnie „zaczerpnięta” z jestestwa służącego za podłoże, podczas gdy reszta — owoc uzmiennienia podłoża — po prostu zostaje stworzona, umyślona. O ile przeto ma jakąś rzeczywistość, o tyle posiada ją nie samo przez się, lecz przez coś innego: przez swe podłoże i świadomość konstytuującą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cichowicz, Stanisław 1970. Filozof i istnienie. U podstaw teodycei G. W. Leibniza, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.