imaginacyjno-obrazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozwiniętą formułę definiującą utwór poetycki podaje Levin. Ma to być specjalna „siła illokucyjna” towarzysząca takim utworom; jej wykładnik na powierzchni bywa zatarty. Ta „siła” odpowiada zawartości następującej frazy: „I imagine (myself in) and invite you to conceive a world in which...” 23 ^ Propozycja ta w dosłownym rozumieniu jest absolutnie nie do przyjęcia. Po pierwsze, przeżycia o charakterze imaginacyjno-obrazowym mogą wprawdzie towarzyszyć tworzeniu i odbiorowi literatury, ale uznawanie ich za czynnik konstytutywny byłoby rażąco niezgodne z powszechnym uzusem 24. Po drugie, upatrywanie wyróżnika utworu literackiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kałkowska, Anna et al. (oprac.) 1977. Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1863-1918). Wybór przykładów, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.