imaginizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) światopoglądowy. W licznych kompozycjach, zwłaszcza tam, gdzie przedmiotem jego twórczości były zjawiska atmosferyczne lub procesy biologiczne, stał się jednym z prekursorów współczesnej nam, wyobrażeniowej sztuki taszyzmu i imaginizmu. W redagowanym przez siebie czasopiśmie „Forma“ ogłaszał artykuły zawierające jego nowatorskie poglądy na sztukę; ni. in. opublikował: Heliografika jako nowy rodzaj techniki graficznej oraz Nowe widzenie (1934 nr 2), Malarz, społeczeństwo a sztuka (1935 nr 3)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.