imidowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Swoiste usposobienie fermentów stwierdzono również na ciałach białkowych oraz ich pochodnych: wyżej już zaznaczono, iż 1 ferment trypsyna z soku trzustkowego może rozszczepiać tylko takie łańcuchy amidokwasów (wielopeptydów), w których poszczególne kwasy powiązane są z sobą imidowo, że istnieją również kwasy powiązane w inny sposób, których jednak ferment ten nie rozszczepia (por. rozdz. 4 wytwory rozszczepienia białka, zwłaszcza wielopeptydy)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arthus, Maurice 1922. Podstawy chemji fizjologicznej, przeł. M. Dominikiewicz, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.