imieninowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Co do wyrazów krakowskich, zbieranych w latach 1848—51, to również zestawione są one w wierszu na początku niniejszej rozprawy przytoczonym. Są też zawarte w oracyi imieninowej do Konstantego K. z r. 1854, drukowanej przezemnie w nr ze 14 Rozmaitości r. 1859:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Estreicher, Karol (zest.) 1903. Szwargot więzienny, Kraków : Nakł. Księgarni D. E. Friedleina
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.