immatrykulacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ** W ten sposób zebrane informacje dowodzą, iż sugestia wydawcy (s. 23), że przed 1829 r. „udało się ojcu Wolffa wykupić od pańszczyźnianej zależności“ (V chodzi tu pewnie o ciężary — przyp. mój K. O.), oparta na wpisie z księgi immatrykulacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego, nie jest słuszna. Zarazem podważają one sam ów wpis (Sohn des Freistellenbesitzer), por. s. 23...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.