imponderabilia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) był pewien, to była obawa przed grożącym wówczas samosądem moralnym i fizycznym kolegów z tej samej klasy. A sąd to był groźny, bez procesów, bez przemów, bez organizacji, jak dziś, gmin klasowych — za to szybki — a przede wszystkim pewny. Obawa ta płynęła także z jednego z imponderabiliów, które było też przyczyną owej głębokiej wiary, z jaką pierwsze Jego — a tu przytoczone słowra — przez nas zostały przyjęte. Trudno mi oddać w słowach to, co czułem wówczas, co tak dobrze pamiętam teraz. Prof. Palmstein był...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Muzeum - Muzeum (Lwów)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikpluralia tantum

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.