impresjonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) odszukiwania i zbierania puścizny poety. Wolelibyśmy jednak, aby wszelkie oceny i sądy estetyczne, wycieczki polemiczne i wogóle to wszystko, co już nie należy w zasadzie do dziedziny pracy wydawniczej — zebrane było osobno (we wstępie lub w osobnem studjum), gdyż tutaj przedewszystkiem ginie ono w nawale innego materjału, odbiera przypisom charakter jednolity, a w końcu jest sporadyczne i nierównomierne, czasami zbyt obszerne 1 wkraczające już w dziedzinę monografji o Norwidzie, to znowu ograniczone do kilku, a nawet jednej impresjonistycznej uwagi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kridl, Manfred 1923. Krytyka i krytycy, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo