inżynier-podporucznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzinny wywarł duży wpływ na młodego chłopca. Pierwsze nauki pobierał Dostojewski w jednej ze szkół moskiewskich, w 1838 1843 studiował w Wojskowej Szkole Inżynieryjnej w Petersburgu, którą ukończył ze stopniem inżyniera-podporucznika. Po. krótkim okresie pracy w swoim zawodzie, w 1844 r. zwolnił się z wojska i poświęcił wyłącznie literaturze, będącej dla niego pasją życia i źródłem utrzymania. W 1845 r. napisał swój pierwszy utwór,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Barański, Zbigniew, Semczuk, Antoni (red.) 1976. Literatura rosyjska w zarysie, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.