inżynierstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3. Dziwne też nieco wydaje się lekceważenie, z jakim książka mówi o codziennym i systematycznym choć wąskim korzystaniu z książki fachowej. Czy należy to rozumieć jako postulat, aby inżynier włókniarz z racji swego inżynierstwa koniecznie interesował się budową mostów? Czy pod tym sformułowaniem nie kryje się jedno z pragnień oświatowców zeszłego stulecia, aby szewc studiował matematykę? (w ramach samouctwa, oczywiście). Bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, postępująca specjalizacja w nauce i technice jest faktem; nie ominęła ona zresztą i nauk humanistycznych z całą dla nich korzyścią...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.