inżynieryjno-ekonomiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z tego punktu widzenia epokowe znaczenie ma nowy patriotyczny ruch na rzecz wytworzenia trwałej, twórczej więzi pracowników naukowych z przemysłem, który został zapoczątkowany przez zespoły naukowe Leningradu — Instytut Politechniczny im. M. Kalinina, Instytut Technologiczny im. Rady Leningradzkiej, Instytut Inżynieryjno-Ekonomiczny im...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fiodorowa, A. T. 1952. Rola pracy socjalistycznej w komunistycznym wychowaniu mas pracujących, tłum. E. Wąsowicz, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.