inżynieryjno-produkcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skłonni uznać. Jeśliby tak nie było, toby nie mogły powstać historycznie, czyli diachronicznie i współcześnie, czyli synchronicznie, rozmaite style myślenia w religiach, w filozofii, a last but not least nawet w inżynieryjno-produkcyjnym wytwarzaniu zabójczych broni — albo ratowniczych lekarstw i metod terapeutycznych. Bo np. żaden program spośród wszystkich istniejących (teraz) ekspertowych nowej terapii dowolnego schorzenia dla nas nie wymyśli, albowiem programy nie myślą ani trochę, a gdyby zaczęły myśleć, toby musiały myśleć rozmaicie. Inaczej to samo mówiąc: stworzyć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lem, Stanisław 2000. Bomba megabitowa, 4 dodruk, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo