inżynieryjno-techniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W lutym 1960 roku przy Komitecie Wojewódzkim ZMS w Rzeszowie powstała Komisja Inżynieryjno-Techniczna, skupiająca przedstawicieli wszystkich kluczowych gałęzi przemysłu naszego rejonu. Już w chwili obecnej poszczycić się ona może pewnymi osiągnięciami. W pierwszym rzędzie wymienić należy utworzenie w WSK-Mdelec, WSK-Rzeszów i w hucie „Stalowa Wola” kolektywów inżynieryjno-technicznych skupiających szerokie grono inżynierów i .techników...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zjazd 1960. II krajowy Zjazd Związku Młodzieży Socjalistycznej 25-29 kwietnia 1960, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo