incydentalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) inni, nie dziwi to, bo te tomy są tylko materyałem przygotowanym, ale nie gotowym do druku. Jednak i w dawniejszych mieszają się okresy wcześniejsze z późniejszymi, bez dostatecznego oddzielenia i przejścia. Powtarzanie i pewna rozwlekłość zdarzają się dość często. Czasem wchodzi w tok wykładu jakaś okoliczność lub kwestya uboczna, incydentalna, potrzebna i z tokiem tym związana, ale traktowana tak obszernie, jak gdyby była główną. Wpływ odkrycia Ameryki na oświatę europejską, naprzykład, znalazł tu swoje miejsce słusznie — ale jego historya w krótkości opowiedziana była zbyteczną, bo zkądinąd przecie czytelnikowi znaną. Ustępy i wyjątki z pisarzy, są czę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1904. Historya literatury polskiej. T. 4-5, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.