indeclinabilia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W cytowanym w toku zdania polskiego i odmienionym po polsku wyrazie łacińskim indeclinabiliów daje się słyszeć akcent na sylabie na, chociaż osoba mówiąca, docent uniwersytetu, wie niewątpliwie, że wyraz łaciński indeclinabilia ma akcent na bi: w tym wypadku wyraz, otrzymując polską formę odmiany, otrzymał jednocześnie jako znamię polskości użycia akcent, który nie jest ani łaciński, ani polski. Zresztą w dwukrotnym wymówieniu tego wyrazu słychać było słabszy akcent na sylabie bi — obok głównego na sylabie na...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1962. Studia i szkice językoznawcze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikpluralia tantum

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.