indywidualista-racjonalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzielne typy rolników. Zgodnie z przyjętą koncepcją zmian kulturowych w środowisku wiejskim jednych możemy określić jako indywidualistów-tradycjonalistów, a drugich jako indywidualistów-racjonalistów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Adamski, Władysław 1974. Chłopi i przyszłość wsi. Postawy, dążenia, aspiracje, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo