indywidualistyczno-humanistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czynnikiem organizującym ideowo-dyskursywną zawartość dramatu była tendencja indywidualistyczno-humanistyczna. Realizowała się ona poprzez krytykę wszelkiego przymusu (tj. poprzez krytykę konwenansów społeczno-obyczajowych i reguł kościelnych, krępujących naturę ludzką) oraz poprzez manifestowanie idei niezależności osobistej, które miało charakter osobistego wyznania bądź deklaracji ideowej albo przybierało formę oporu przeciw porządkowi społecznemu i moralnemu, ograniczającemu swobodę jednostki. Zsynchronizowana z rozwojem ten...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mazan, Bogdan 1991. Wczesne dramaty Aleksandra Świętochowskiego. Niewinni, Ojciec Makary, Piękna. Zarys monograficzny, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo