indywidualistyczno-liberalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Myślę, iż marksowską naukę o społeczeństwie widziano u nas zbyt jednostronnie jako zaprzeczenie tej burżuazyjnej socjologii, która uzasadniała indywidualistyczno-liberalistyczną koncepcję społeczeństwa, nie dostrzegano natomiast dostatecznie ostro tego faktu, iż marksowska nauka o społeczeństwie była równocześnie zaprzeczeniem alternatywnego stanowiska socjologii burżuazyjnej, a mianowicie stanowiska, które uzasadniało koncepcję społeczeństwa jako swoistej całości. Tymczasem właśnie naukowa i praktyczna nowość sta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Suchodolski, Bogdan 1959. Aktualne zagadnienia oświaty i wychowania, Warszawa : Nasza Księgarnia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo