indywidualno-ekspresywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) § 20. Indywidualno-ekspresywne i środowiskowe pierwiastki stylu. Srodowiskowo-stylistyczny charakter dialektyzmów wymaga stosowania dla ich właściwej charakterystyki bardzo rozległej i wycieniowanej skali ocen. Opracowywanie tej skali należy do zadań języ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1966. Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.