indywidualno-fonetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) widualne, a w zależności od elementów, o które w danej chwili chodzi, bądź to uprzyczynowienie indywidualno-fonetyczne, bądź to uprzyczynowienie indywidualno-morfologiczne, bądź też jakie inne uprzyczynowienie indywidualno-psychiczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baudouin de Courtenay, Jan N. 1984. O języku polskim. Wybór prac, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.