infobroker

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sywnie też korzystają z Internetu. Zbieranie informacji dotyczy określonych tematów lub grup problemowych. Można na nim zarobić spore pieniądze, infobrokerzy bowiem pracują nie tylko dla mediów, ale także dla różnych firm i organizacji biznesowych oraz dla polityków. Zdarza się też, że infobrokerzy zajmujący się gospodarką zdobywają poufne informacje biznesowe; są to więc działania na pograniczu szpiegostwa przemysłowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.