infolinia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) x inaczej ‘niex” (np. student inaczej ‘niestudent’) x-ować inaczej ‘niex-ować (np. pracować inaczej ‘nie pracować') 60. info- przedrostek dodawany do rzeczowników wskazujący ma związek desygnatów, do których odnoszą, z informacją, np. infolinia 'informacja telefoniczna’, infosystem ‘system informacyjny' 61. internauta ‘osoba korzystająca z Internetu' 62. japiszon 'młody, rzutki biznesmen lub przedstawiciel wolnego zawodu, którego najważniejszym celem w życiu jest zrobienie kariery zawodowej i osiągnię...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gruszczyński, Włodzimierz, Bralczyk, Jerzy, Majkowska, Grażyna (red.) 1999. Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Hali­nie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, Warszawa : Aspra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.