informacyjno-dydaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Drugą pozycją przyswojoną językowi polskiemu są opowiadania kubańskie pt. Koralowy koń, przedstawiające zmagania się ludu kubańskiego z twardą rzeczywistością i z żywiołami. Wyboru dokonała Beata Babad, która wespół z Kazimierzem Piekarecem i Kaliną Wojciechowską jest tłumaczką kilku z tych opowiadań. Antologia poprzedzona jest wstępem informacyjno-dydaktycznym, omawiającym podłoże historyczne, geograficzne i kulturalne ostatnich lat na Kubie. Wybór zaczyna opowiadanie Carpentiera Podobny do nocy. Jest to opis poetycki epizodów wojny trojańskiej. Tłumaczenie, dokonane przez Kalinę Wojciechowską, jest doskonałe. W opowiadaniu Jose Lorenzo Alipio poszedł na rozmowę z Bogiem bohater spowiada się z wiarołomności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Biolik, Maria (red.) 1993. Onomastyka literacka, Olsztyn : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.