informacyjno-encyklopedyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zagadnienie kapitałów obcych należy do stosunkowo bardziej skomplikowanych i zapoznanie się z nim wymaga pewnej, ogólnej chociażhy, znajomości problematyki ekonomicznej lub historyczno-gospodarczej kapitalizmu. Szczególnie dotyczy to używanej terminologii i aparatu pojęciowego, które mogą mniej przygotowanym Czytelnikom nastręczać pewne trudności. W związku jednak z istnieniem już szeregu wydawnictw informacyjno-encyklopedycznych, wyjaśniających m. in. tę terminologię, Czytelnicy nie powinni napotykać większych trudności w znalezieniu wyjaśnień nie znanych im pojęć. W szeregu wypadków zrozumienie tych terminów ułatwione jest dzięki kontekstowi, w jakim występują w dokumentach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Landau, Zbigniew, Tomaszewski, Jerzy (oprac.) 1964. Kapitały obce w Polsce 1918-1939. Materiały i dokumenty, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte