informacyjno-krytyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przez Instytut Pax pt.: Człowiek, a „Więź” parę miesięcy temu rozpoczęła drukowanie w odcinkach Myśli Ojca Teilharda de Chardin■, pióra C. Cuenot. Dwa fragmenty tekstów Teilharda były drukowane w „Znaku” (nr 68/69 i 92/93), jeden w „Więzi” (nr 6/50). Ukazało się wreszcie kilka pozycji informacyjno-krytycznych i zasługujący z pewnością na osobną wzmiankę esej J. Danielou („Znak” nr 95), którego przekłady zamieściły też miesięczniki niemieckie, angielskie i amerykańskie. Zeszyty „Argumentów” (nr 4) przyniosły...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fryde, Ludwik 1966. Wybór pism krytycznych, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte