informacyjno-propagandowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) suwano ponad planowany pierwotnie czas trwania. Szerokie zainteresowanie prowadzoną akcją informacyjną wśród uczniów i nauczycieli, świadczące o zapotrzebowaniu społecznym na tego rodzaju pracę, jak również jej wyraźna skuteczność w postaci równomiernych zgłoszeń kandydatów na różne wydziały, w tym i na wydziały deficytowe, przyczyniło się do powołania w 1953 roku (bezpośrednio po krajowej naradzie wyższych uczelni) stałego organu do prac w tej dziedzinie pn. „Zespół do Spraw Kandydatów na Studia“ (początkowo: Uczelniana Komisja Informacyjno-Propagandowa)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierchy - Wierchy (Kraków ; Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przyimekliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte