informacyjno-retoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wszystkie też są zróżnicowane funkcjonalnie na style, co różni ich status od odpowiadających im wariantów polszczyzny krajowej, choć jedynie odmiany standardowe i kulturalne mają pełny zestaw wariantów stylowych. Można zatem w tym wypadku wyróżnić styl potoczny (codziennych rozmów i korespondencji), normatywno-dydaktyczny (w którym formułowane są teksty części podręczników szkolnych, prowadzone są lekcje i wykłady), informacyjno-retoryczny (obejmujący częściowo teksty prasowe i radiowe, przemówienia i kazania), artystyczny (występujący w dziełach literackich) oraz naukowy (charakterystyczny przede wszystkim dla pisanych opracowań z różnych dyscyplin naukowych)10...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PFil - Prace Filologiczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte