informacyjno-usługowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Q kJtosunkowo obfitą produkcję biografii przyniósł rok 1967. Jest to jednak w przeważającej części literatura informacyjno-usługowa, zaspokajająca doraźne potrzeby przekazania pewnej sumy wiadomości o danych postaciach odbiorcom, którzy tej właśnie konkretnej informacji szukają. Tego rodzaju potrzebom szerokich kręgów odbiorczych wychodzą naprzeciw rozmaite serie biograficzne, zróżnicowane pod względem poziomu, na jaki są przewidziane, i zasięgu czytelniczego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.