informatologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) s. 29-54 P ind Iow a Wanda: Bibliometńa i jej znaczenie dla badań nad książką, „Studia o Książce” 1988, t. 17, s. 301-327 P i n d 1 o w a Wanda: Kształcenie studentów jako użytkowników informacji naukowej. Z pogranicza informatologii i pedagogiki, Kraków: UJ 1984 Pindlowa Wanda: Metodyka kształcenia użytkowników informacji pracujących zawodowo, Warszawa: Wydawnictwa Informacyjne Centrum INTE 1983, SINTO — Materiały Metodyczne, nr 14 Pindlowa Wanda: Próba zastosowania podejścia systemowego do problemu kształcenia studentów jako użytkowników informacji naukowej, [w:] Z historycznych i metodologicznych problemów badań księgoznawczych i bibliotekoznawczych, praca zbiór., red. Zbigniew Jabłoński, Kraków:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pindlowa, Wanda 1994. Informetria w nauce o informacji. Me­to­dy i problemy, Kra­ków : Universitas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.