informatyzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Radziecki autor dochodzi do m. in. następujących konkluzji: „Krąg problemów społeczeństwa informatycznego jest związany z pytaniem, czy państwo burżuazyjne może metodą normatywno-prawną uregulować narastające napięcia społeczno-ekonomiczne i polityczne. Ogólny problem rozpatrywany w kontekście informatyzacji społeczeństwa wygląda następująco: czy konieczna jest ingerencja państwa w rozwój informatyki, a jeśli tak, to w jakich dziedzinach (...) Stoi ono przed in...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.