inicjacyjno-konsekracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) obrzędów i ceremonii, właściwa tej postaci buddyzmu, wzrastała od połowy I tysiąclecia, aż doprowadziła do wyłonienia się jeszcze jednej formy tej religii, nazwanej mantrajaną lub wadżrajaną [„wóz zaklęć (lub formuł) czarodziejskich” lub „wóz diamentowy”]. Na pierwszy plan wysunięto tu czynności magiczne i inicjacyjno-konsekracyjne, a dostosowanie się do kultów ludowych poszło tak daleko, że zaczęto oddawać cześć boginiom i dokonywać ceremonii erotycznych, wskutek czego powstała jakaś karykatura pierwotnej nauki Buddy, przypominająca hinduizm w postaci tantryzmu i siaktyzmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.