inicjalizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w (24 — 26). Por. też (36) poniżej: 36. (Na moście przystanął mężczyzna.) ?? PAPIEROSA wyjął ten mężczyzna/on (i rozejrzał się wokoło.) Można również przypuszczać, iż bardziej niż przy inicjalizacji Tematycznego podmiotu — zdania z nowym dopełnieniem w pozycji początkowej wymagają wyraźnej motywacji tekstowej. Oznaczałoby to, iż w tekstach opartych na strategii „najpierw datum” odwrócenie funkcji temat — remat może razić przez brak uzasadnienia komunikacyjnego. Por. narrację w (21) i, na przykład, dialogową wymianę zdań w (24)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dobrzyńska, Teresa (red.) 1990. Tekst w kontekście. Zbiór studiów, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.