inkasowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na wniosek burmistrza — jeden z urzędników przedsiębiorstwa może być wyznaczony do pełnienia obowiązków starszego rachmistrza. Do obowiązków jego należy: 1. Inkasowanie wpływów ze sprzedaży, 2. ściąganie opłat i innych należności od abonentów, 3. Wypłata kwot przewidzianych w budżecie przedsiębiorstwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.