inkorporacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ników. Znana nota Clemenceau wyjaśniała istotę tych traktatów. Clemenceau zaznaczał w niej wyraźnie, iż traktaty o ochronie mniejszości nie są zapoczątkowaniem jakiejś nowej procedury: „oddawna istnieje w prawie publicznem Europy zwyczaj, że skoro jakieś nowe państwo jest stwarzane albo skoro jakieś istniejące państwo przeprowadza inkorporację znaczniejszych terytorjów, uznanie formalne ze strony wielkich państw i zobowiązanie przyjęcia zasad wysuniętych’ przez właściwy rząd, następuje pod postacią porozumienia o charakterze międzynarodowym“.1) !) „Depuis longtemps, il est d’usage, d’après le droit public européen, que,...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.