innofunkcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Większa część środków językowych obsługuje denotatywną funkcję języka. Funkcja konatywna i fatyczna wyrażana jest za pomocą specyficznych środków (np. formy grzecznościowe w funkcji konatywnej, sposoby zwracania się — w funkcji fatycznej), najczęściej za pomocą środków innofunkcjonalnych, w użyciu przenośnym lub w pozycji redundantnej. Na przykład w zdaniu: EjieHa HuKOJiaeBHa, no3BOJibTe mhc paccKa3aTi> BaM MajieuŁKHił aneK^oTep (Turgieniew) — zwrócenie się do osoby spehiia funkcję fatyczną i służy nawiązaniu kontaktu językowego między rozmówcami. Natomiast...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siatkowski, Stanisław (red.) 1977. Elementy realioznawcze i literackie nauczania języka ro­syjskiego, Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo