inscenizacyjno-dekoracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dalej — Ksiądz Marek. Syntetyczne, symboliczne niejako ujęcie inscenizacyjno-dekoracyjne. Wprowadzenie kolumn duchów jasnych i ciemnych, które symbolicznie uplastyczniały (niezbyt szczęśliwie zewnętrznie) działanie w dramacie odpowiednich sił. Starałem się ekspresyjnie i kompozycyjnie potraktować w słowie i plastyce sceny zbiorowe. Wprowadziłem w ostatniej scenie Kossakowskiego i Judyty postacie zadżumionych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierciński, Edmund 1991. Notatki i teksty z lat 1921-55, Wrocław : Wiedza o Kulturze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.