inspekcyjno-techniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w ruchu zakładu górniczego. Za praktykę w kierownictwie i dozorze ruchu lub w ruchu zakładu górniczego w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej uważa się: 1) pracę w kierownictwie i dozorze ruchu lub w ruchu zakładu górniczego w zakresie odpowiedniej specjalności technicznej, wykonywaną po spełnieniu warunków naukowych, określonych w rozporządzeniu; 2) pracę w kierownictwie i dozorze ruchu zakładu górniczego tej samej grupy oraz tego samego rodzaju zakładów górniczych; 3) pracę w kierownictwie i dozorze ruchu pod ziemią, jeżeli czynności w kierownictwie i dozorze ruchu mają być wykonywane w ruchu zakładu górniczego pod ziemią; 4) okresy pracy na stanowiskach: a) inspekcyjno-technicznych w urzędach górniczych, b) inspekcyjno-technicznych w jednostkach nadrzędnych nad przedsiębiorstwami prowadzącymi zakłady górnicze, c) inspektora pracy sprawującego nadzór nad zakładami górniczymi, d) naukowo-technicznych w górniczych szkołach wyższych i instytucjach naukowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Agopszowicz, Antoni 1974. Zarys systemu prawnego górnictwa, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo