inspiratorsko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czasem niektórym z nich zdarza się — niejako w utajeniu — pełnić rolę niezwykle ważną, kształtować oblicze całej prasy, wpływać inspiratorsko na jej rozwój, analizować przebytą drogę i wytykać błędy. Takie zadanie spełnia od lat kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych — Zeszyty Prasoznawcze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.