instrukcyjno-propagandowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 81 „Trybuna” — organ Centralnego Komitetu SDKPiL w Rosji. Piotrogród 1917. Redaktor: J. Leszczyński-Leński. Pierwszy numer pisma ukazał się 9 czerwca. Od 1919 r. przemianowane na „Trybunę Komunistyczną” — organ agitacyjno-propagandystyczny Biura Polskiego KC WKP(b). Skład redakcji: J. Leszczyński-Leński, J. Unszlicht, St. Bobiński, Z. Fabierkiewicz. Od lipca 1924 r. pod tymże tytułem wychodzi jako miesięcznik instrukcyjno-propagandowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sierocka, Krystyna 1963. Z dziejów czasopiśmiennictwa polskiego w ZSRR („Kultura Mas” 19291937), Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.