integrystyczno-klerykalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tolików na rzecz realizacji ideałów humanizmu socjalistycznego. Otwiera to dla przedstawicieli dialektycznego materializmu perspektywę nie tylko zasadniczej konfrontacji światopoglądowej z przedstawicielami filozofii chrześcijańskiej, lecz także dialogu i współdziałania w wielu zakresach myśli społecznej. Otwiera to też możliwość uczestnictwa myślicieli katolickich w polemice z integrystyczno-klerykalną interpretacją chrześcijaństwa i partycypowania w oparciu o chrześcijańską motywację w rozwoju socjalistycznej etyki i filozofii społecznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.