intelektualistyczno-encyklopedyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Charakter sprawdzania dydaktycznego zależy od tego, czy lekcja jest zbudowana według koncepcji intelektualistyczno-encyklopedycznej czy też akty wisty cznej... W pierwszym przypadku lekcja ma zazwyczaj trójdzielną budowę i składa się z części powtórzeniowej, wprowadzającej nowy materiał oraz części rekapitulującej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Biłos, Edward 1998. Słownictwo szkolnego języka dydaktycznego, Częstochowa : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte