intelektualizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na intelektualizowanie u ks. Teilharda przejawów woli zwrócił już uwagę ks. Cognet. Pisze on (dz. cyt., s. 96), że dla tego autora wolność nie była w gruncie rzeczy niczym innym Jak aspektem świadomości. Wydaje się jednak, że we wcześniejszym okresie swej twórczości, przynajmniej niekiedy, ks. Teilhard wyodrębniał akty woli i uczuć od przejawów świadomości refleksyjnej, jak w zakończeniu pracy b'hominisation — Introduction a une itude sęientifiąue du phinomine humain, pochodzącej wedł. Cućnota (dz. cyt., Bibl., s. VI) z r. 1923...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte