intelektualno-psychiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) towali raczej tradycyjnie chłopskie poglądy. Można jednak zapytać, skąd się biorą tak istotne różnice w postawach rolników żyjących przecież w tym samym kraju? Czy są one wynikiem określonych predyspozycji intelektualno-psychicznych, czy też wiążą się z odmiennością obiektywnych warunków bytu jednych i drugich?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta (red.) 1980. Studia o metaforze. I, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte